Tuyển thực tập làm về Big Data

Yêu cầu

  • Sử dụng thành thạo Java (Core Java)
  • Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu và thuật toán
  • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu

Quyền lợi
  • Môi trường làm việc tốt
  • Có chế đỗ đãi ngộ tùy theo năng lực
  • Thời gian làm việc linh động tùy theo thời gian học (nửa buổi sáng hoặc chiều nếu phải học trên trường)
  • Được đào tạo cơ bản về các công nghệ tiên tiến nhất về Big Data và phân tích dữ liệu lớn
  • Được nhận vào làm chính thức nếu làm tốt
  • Được tham gia vào các dự án về Big Data (hệ thống recommendation, finger printing, big data analysis, real time ads-scheduler,..)
Liên hệ.
  • Comment vào cuối bài viết này hoặc PM nguyenduyhiep@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét