Tạo map cho game bằng Tiled Map Editor

Bài viết hướng dẫn chi tiết sẽ được cập nhập trên 
Page: https://www.facebook.com/hoclaptrinh.it
Websites: http://www.studycoding.net/
- Hướng dẫn tạo Map bằng phần mềm Tile Editor

B1: Vào trang chủ để download tool
Link: http://www.mapeditor.org/download.html
B2: Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo map của
game Kingdom Rush. Vào google search ít
thông tin về game này nhé!
Chúng ta sẽ tạo map cho game,
- Vào trang chủ của Kingdom rush để lấy hình
của map

Link map của Kingdom Rush:
http://kingdomrushtd.wikia.com/wiki/Category:Levels
B3: khởi động tool Tiled để tạo map.
ở đây mình tạo game với kích thước 1280x768
~~ kích thước của map là 128x77 
với mỗi tiled là 10x10 pixcel
B4: Save file .tmx để load vào code 
** Bài hôm sau sẽ load vào code tạo project game 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét