Bài 01+02: Số thực - giải tích 1

<iframe width="600" height="360" src="//www.youtube.com/embed/gLplXwU_6Yk?list=PLm0RVEt7mXiop-1lZqhzT44KJtDp1ckAJ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét