Example Custom Android


1. Circular ImageView

Một ví dụ đơn giản tạo ImageView load hình tròn trong Android

Download Source code: Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét