đơn vị đo thông tin

đơn vị thông tin
bit: mỗi kí số 0 hay 1 là 1 bit
8 bit liền nhau = 1 byte
*byte là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất dùng để đo khả năng lưu dữ liệu của của bộ nhớ, đĩa.
các bội số của byte

  • kilobyte: 1K=1024B
  • megabyte  1M=1024K
  • gigabyte   1G=1024M
  • tetabyte   1T=1024G

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét