khái niệm giải thuật trong lập trình


1. giải thuật (thuật toán):
là đường lối giải quyết bài toán trên máy tính , gồm 1 dỹ các trình tự các tác động mà tính phải thực hiện để đạt được kết quả mong muốn, gồm có 5 đặc tính:

  • tính có mục đích: phải giải quyết 1 vấn đề ác định.
  • tính khả thi: máy có khả năng làm được.
  • tính hữu hạn: số lượng các tác động phải là hữu hạn.
  • tính đầy đủ: xét hết mọi tình huống có thể xảy ra.
  • tính tổng quát: áp dụng được cho tất cả các bài toán cùng loại, có cấu trúc giông nhau chỉ khác nhau dữ liệu ban đầu.
2. có ba cách mô tả giải thuật:

  • bằng ngôn ngữ của con người.
  • bằng sơ đồ khối.
  • bằng mã giả (kết hợp ngôn ngữ của con người sao cho thật ngắn gọn với ngôn ngữ thảo chương như c,pascal ,....).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét