Toán 7 - Lũy thừa một số hữu tỉKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét