Lịch bảo vệ BTL CTDLGT 20133

Thời gian :

  • Chiều thứ 5 sau 4h chiều
  • Sáng thứ 3 (19/8): 11h sáng ->12h
  • Sáng thứ 6 (22/8): 11h sáng ->12h
  • Extra : Chiều thứ 6 (22/8): 3h30 chiều ->5h (contact qua FB trước )

Địa điểm: 602 B1

Các bạn bảo vệ nhớ mang hoặc chuẩn bị máy, chương trình để chạy được luôn, và giấy để demo nếu cần :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét