Điểm cuối kỳ (có cộng) CTDLGT 20133

Các bạn có thắc mắc gì thì email lại nhé!

Bạn Trần Xuân Tới 20102348 có đi thi cuối kỳ nhưng không có bài là thế nào? Bạn nào biết bạn ấy thì hỏi giùm nhé!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét