Giới thiệu phương pháp luyện thi TOEIC - cô Mai Phương 990/990 TOEIC


Toieic
Các chứng chỉ TOEIC hiện có:
  • Listening + Reading $35 (450 điểm + 450 điểm)
  • Speaking + Writing $80
  • Speaking $60
-------------------------------------------------------------
I. Listening 100 câu - 45'
- Part 1 Picture Description ( 10 câu mô tả tranh )
- Part 2 Question - Response ( 30 câu hỏi - đáp  (3 đáp án))
- Part 3 Short Conversations ( 10 đoạn - mỗi đoạn 3 câu => 30 câu "đoạn hội thoại") *2 người nói*
- Part 4 Short Talks ( 10 đoạn mỗi đoạn 3 cau => 30 câu "đoạn hoại  thoại ngắn" ) *1 người nói* Độ khó: 1-> 2 -> 3 -> 4
-------------------------------------------------------------
II. Reading 100 câu - 75' 
( Ngữ pháp + Đọc hiểu) 
- Part 5 Incomplete Sentences (40 câu Hoàn thành câu 20ngữ pháp/20 từ vựng)
- Part 6 Incomplete Texts ( 12 câu ) *từ vựng*
- Part 7 Reading Comprehension ( 48 câu) * đọc đoạn văn trả lời câu hỏi*
  • 28 câu single passages (2-5 câu)
  • 20 câu double passages (5 câu)
-------------------------------------------------------------
** Luyện thi Listening  như thế nào cho hiểu quả
  •  Vocabulary  *từ vựng* -> dịch nghĩa ( TỪ VỰNG CỦA TOEIC)
  •  Pronunciation *phát âm* 
** Luyện thi Reading như thế nào cho hiểu quả
  • Vocabulary 60-70%
  • Tips 30-40% 
---> 150/200 câu không cần ngữ pháp
Part 5-6 + Grammar  25-27 | 30  ( --Parts of speech *7-8 câu*, Tenses *1-2 câu*, Verbals(participles, gerund), Clauses(noun clause, Relative clause, Adverbial clause) , Preposition *giới từ* , . . . ) + Vocabulary 
Bộ sách luyện thi toeic 900A - 900B :
http://www.studycoding.net/2014/07/bo-sach-tu-luyen-toeic-900-va-toeic-900.html 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét