Định huớng chuyên ngành công nghệ thông tin cho dân IT năm 1, năm 2 năm 3, . . .

Đầu tiên bạn cần định huớng là mình thích cái gì để sau này làm việc với nó, và bạn chỉ cần học tốt cái đó là đc.
Mình ví dụ:


  • Bạn thích lập trình Web,  Web có nhìu ngôn ngữ: PHP, ASP.NET, JAva,. . .-> cần chọn 1 ngôn ngữ để học . . . .
  • Ứng dụng di dộng: android, iOS, Winphone, . ..
-> chọn 1 để học
(android -> JavaiOS ->Object C, SwiftWinphone -> C#)Di động đầu tư 1 trong 2 mảng: ứng dụng or game
, . . .

P/S: Các bạn cùng chia sẽ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét