Đề thi cũ CTDL 2013

Đề thi cũ môn CTDL cho bạn nào muốn tham khảo kỳ 1,2,3 năm 2013

Kỳ 1 - 2013 

Giữa kỳ: http://1drv.ms/1zyzuys

Cuối kỳ: http://1drv.ms/1zyzyOP

Kỳ 2 - 2013

Giữa kỳ: http://1drv.ms/1qMM38X

Cuối kỳ: http://1drv.ms/1qMM50u

Kỳ 3 - 2013

Giữa kỳ: http://1drv.ms/1zyzL4E


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét