Android Studio Cài đặt và phím tắt thông dụng

Android Studio Cài đặt và phím tắt thông dụng 

Android Studio cung cấp :
-                           Gradle Build Suppor.
-                           Cung cấp đầy đủ tính năng refactory và quick fixes.
-                           Lint tools.
                             Cung cấp các công cụ kéo thả layout phong phú phù hợp trên nhiều cấu hình màn hình.
-                           Hỗ trợ Google Cloud Platform.
             Hỗ trợ các templates có sẵn.
  Trong bài đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt android studio trên win 8:
-            Đầu tiên bạn tiến download và cài đặt JDK tại :http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html      
      Tiếp theo download Android Studio và tiến hành cài đặt tại :http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
Sau đây là một số phím tắt thường dùng:
-           Ctrl + space : Autocomplete tương tự như Eclipse.
-           Ctrl + O : Implement hoặc Overight.
-           Alt + Enter : Import.
-           Ctrl + Alt + L : Format Code.
-           Ctrl + U or Ctrl + Click : Đến lớp khai báo phương thức được chọn.
-           Ctrl + Shift + Space : Tự động tìm các phương thức có kiểu trả về phù hợp.
-           Ctrl + E : Xem lại file đã mở gần đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét