Giải đề toán chuyên TS10 2014 chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai

Bài giải chỉ để tham khảo do các bạn học sinh (vừa thi xong) trình bày lại. Có thể còn sai sót...
Xem đề thi tại đây.
Bài 1


Bài 2


Bài 3


Bài 4


Bài 5


Bài 6
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét