[DevExpress] Giao diện Winform chuyên nghiệp DevExpress FULL PATCH

[DevExpress]
Là gói công cụ hỗ trợ xây dựng giao diện cho các ngôn ngữ trên nền tảng .NET bao gồm :
• WinForms Controls: Cung cấp các control cho WinForms.
• ASP.NET Controls: Cung cấp các control cho WebForms.
• WPF Controls: Cung cấp các control cho WPF.
• Silverlight Controls: Cung cấp các control cho Silverlight.
• XtraCharts: Control cung cấp các loại biểu đồ.
• XtraReports: Cung cấp các control tạo báo cáo.
• XPO: Cung cấp môi trường làm việc với database.
• XAF: Một công nghệ mới giúp việc phát triển phần mềm một cách nhanh chóng.

Free DơwnLoad Devexpress13.1:

  ▶ Link dơwnload:  Tại đây
Devexpress13.1 PATCH:
  ▶ Link dơwnload:  Tại đây
Video:
Một số hình ảnh cho WinForms Controls
Biểu đồ thống kê
Giao diện word 2013 
Giao diện metro 
 Xem thêm : https://www.devexpress.com/Products/NET/Controls/WinForms/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét