Hướng dẫn cài đặt Python IDE as Vim

Mở Termion và nhập lệnh sau
Debian Linux:   apt-get install vim
Fedora Linux:   yum install vim-X11 vim-common vim-enhanced vim-minimal
Red Hat Linux:   up2date -i vim-X11 vim-common vim-enhanced vim-minimal
=> Cài đặt
Sau khi cài đặt thành công vào tìm kiếm phần mềm gõ GVim
Đây là giao diên của IDE Vim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét