Test tham khảo đề thi HSG10 - 2014 - môn Tin

Xem đề tại đây.
Trong khi chờ đợi kết quả chấm thi HSG, thầy có giải và sinh thử bộ test. Các bạn quan tâm có thể download về chạy thử.

Đây là test tự làm, chỉ dùng để tham khảo. Không phải đáp án nhé! Thời gian gấp rút có thể còn sai sót.
Bộ test.
Bài 1 SPRIME
Bài 2 REPALCE
Bài 3 TIBIRD
Bài 4 YBXX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét