[How to] Solr 4.7.2 Add new core

Solr hỗ trợ fulltextsearch với nhiều cơ sở dữ liệu cùng lúc, tuy nhiên khi muốn tách dữ liệu thành từng phần khác nhau thì ta cần tạo ra các core mới.

VD. Bạn có hai project độc lập với nhau và cần index để search cho cả 2 --> cần tạo ra 2 core khác nhau

Các thêm một core mới trong Solr khá đơn giản


  • Trong thư mục cài đặt C:\solr-4.7.2\example\solr bạn tạo ra một thư mục mới (VD. tương ứng với tên của core mới).
    VD. Tạo ra một core mới cho index và search với project applenews
  • Trong thư mục vừa tạo, tạo thêm 2 thư mục conf là còn và data  • Sau khi add xong core mới, ta vào phần core applenews để import và index dữ liệu mới

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét