Bài 1 - Hướng dẫn cài đặt Eclipse

Bước 1/3: Tải  Eclipse đã được cấu hình sẵn:
Bước 2/3: Chạy  file jdk-7u40-windows-x64.exe trước ( nếu máy bạn 32 bit vui lòng down bản 32bit)
 
Bước 3/3: Vào thư mục eclipse chạy file eclipse.exe để bắt đầu lập trình android.
Lưu ý: bạn máy 64 bit với 32 bit
Video hướng dẫn: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét