Andbook Ebook đầu tiên của dân lập trình android - Java Core


Andbook Ebook đầu tiên của dân lập trình android. Gồm 63 trang tóm gọn các khái niệm căn bản cho  lập trình trên thiết bị di động android. Cũng như cơ chế code của android!
+ Java core là nền tản java cơ bản nhất được viết bằng tiếng việt hoàn toàn.

Link down: Tại đây

Link down: Tại đây
Tham khảo: Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét