Lớp Toán 5 - Đề ôn vào lớp 6 (Đề số 8)

Thời gian: 90 phút
(Học sinh chỉ điền đáp số vào ô trống, không ghi thêm gì khác)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét