Hướng dẫn Sáng tạo phần mềm Thư viện sách trực tuyến

Một kỉ niệm thú vị khi đưa nhóm chuyên Tin tiểu học vào thư viện trường chuyên Lương Thế Vinh để hướng dẫn đề tài "Phần mềm thư viện sách trực tuyến". Phần mềm này sau đó đã được giải II trong kỳ thi tin học trẻ cấp Quốc Gia 2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét