Thông báo

Thông báo đến mọi người, vào ngày 13/10/2015, từ 8h đến 17h cùng ngày, do hệ thống oni.vn cần bảo trì và nâng cấp nên có lẽ (Mẫn không chắc) các solution và code có gán link của blog sẽ tạm ngưng hoạt động, mong các bạn thông cảm J

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét