Phần mềm Free Pascal 2.0.4

Các bạn học sinh có thể tải về để thực hành thêm ở nhà. Đây là phiên bản 2.0.4, chạy khá ổn định, đang được cài trên phòng máy nhà trường. Sau khi tải về, giải nén để được thư mục FPC.
Tìm đến thư mục FPC\2.0.4\bin\i386-win32, tìm tập tin fp.exe để chạy chương trình

FPC.zip

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét