Điểm môn THDC lớp VUW

Theo thứ tự từ trái qua phải: Giữa kỳ, điểm cộng BT tuần, Cuối kỳ và điểm cuối cùng
Hai cột cuối cùng là điểm giữa kỳ và cuối kỳ (đã cộng điểm bài tập tuần)

NOTE. Điểm sẽ được nộp về khoa vào sáng thứ 2 tới (6/1/2014)!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét