Giải đáp thắc mắc bài tập THDC

Bài 1.

Viết  chương trình nhập vào 3 số nguyên và in ra số nhỏ nhất trong 3 số. Chương trình cho phép thực hiện lặp với nhiều cặp 3 số khác nhau nhập từ bàn phím cho đến khi người dùng không có nhu cầu thực hiện nữa.

 Bài tập cần giải các bạn Post ở dưới phần comment hoặc trên FB của group


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét