Dropbox bị tấn công 2014-01-11

2014-01-11, sau một loạt cố gắng truy cập vào Dropbox không thành công mới biết nó đang bị tấn công. Mấy chú bên Anonymous rảnh quá! Không biết tấn công Dropbox để lấy dữ liệu gì!Một cơ số email đã bị đánh cắp http://pastebin.com/WLFfTvFk

Lại phải đổi Pass rồi!

Xem thêm tại http://techcrunch.com/2014/01/10/dropbox-offline-hacker-group-claims-credit/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét