Bài tập Pascal - Giải bài tập Pascal (cơ bản)

Nhằm đáp ứng nhu cầu hỏi đáp về Pascal của anh em, đây sẽ là khu vực hỏi đáp, giải các bài tập về Pascal. Trước khi đặt câu hỏi, bạn cần lưu ý những điều sau:


- Nội dung câu hỏi phải liên quan tới Pascal.
- Đây là khu vực giải các bài tập cơ bản, các bài tập nâng cao (đệ quy quay lui, quy hoạch động...) không được phép post tại khu vực này (sẽ có mục giải bài tập Pascal nâng cao riêng).

- Nếu được, hãy ân vào biểu tượng  ở phần bên phải của trang web  để ủng hộ website phát triển (nếu chưa ấn).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét