Lựa chọn một đề tài phần mềm phù hợp với học sinh THPT

Đối với các học sinh cấp THPT với lực học vừa vừa mà khả năng sử dụng máy tính để chơi game tốt có đề tài phần mềm nào là phù hợp? Có thể chỉ là các phần mềm đơn giản dựa trên các phần mềm ứng dụng của Microsoft Offices như Word, Excel, Power Point hay Access và một số đề tài nhỏ như tạo Forum, website dựa trên mã nguồn mở mà thôi.

Dựa trên một số chủ đề mà BTC đưa ra làm sao để chọn được một đề tài khả thi:
  • Môi trường và bảo vệ môi trường
  • Học sinh với an toàn giao thông
  • Phục vụ học tập
  • Phục vụ vui chơi giải trí
  • ...
Một số gợi ý:
  1. Tạo từ điển về môi trường sử dụng Microsoft Excel
  2. Tạo forum - diễn đàn trao đổi
  3. Ứng dụng hệ thống quản lý môn học Moodle thiết kế các bài thi trắc nghiệm
  4. Tạo website đơn giản hỗ trợ tự học tiếng Anh


Custom Search

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét