Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ không chuyên (tham khảo)


1. 1 Byte bằng bao nhiêu Bit?
          a. 8
          b. 256
          c. 1000
          d. 1024
2. Trong các loại máy tính dưới đây, máy tính nào mạnh nhất
          a. PC
          b. Laptop
          c. Mainframe
          d. Mini Computer
3. Nếu bạn muốn chọn hình ảnh mới chụp cho bạn bằng thư điện tử, bạn sử dụng thiết bị nào để đưa các bức ảnh đó vào máy tính?
          a. Bàn phím
          b. Chuột
          c. Máy quét
          d. Máy ảnh số
4. Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong?
          a. Đĩa cứng
          b. Đĩa mềm
          c. RAM
          d. Đĩa CD
5. Bộ nhớ nào là bộ nhớ chỉ đọc?   
          a. RAM
          b, ROM
          c. Đĩa cứng
          d. Đĩa mềm
6. Đầu không phải là thiết bị vào?
          a. Chuột
          b. Bàn phím
          c. Màn hình
          d. Máy quét
7. Việt Nam chính thức tham gia Internet vào năm nào?
          a. 1990
          b. 1997
          c. 1998
          d. 2000
8. Phím tắt nào được sử dụng để đóng cửa sổ hiện hành
          a. F1
          b. Atl + F4
          c. Tab + 9
          d. F7
9. Trong một chương trình, chẳng hạn như WordPad, phím tắt nào để lưu tệp tin?
          a. Atl + S
          b. Ctrl + S
          c. Shift + s
          d. Tab + S
10. Trong một chương trình, chẳng hạn như WordPad, phím tắt nào để mở tệp tin?
          a. Atl + O
          b. Ctrl + O
          c. Shift + O
          d. Tab + O
11. Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều đối tượng liền nhau?
          a. Atl
          b. Ctrl
          c. Shift
          d. Tab
12. Bạn có thể sắp xếp các biểu tượng trên màn hình theo ngày. Đúng hay sai?
          a. Đúng
          b. Sai
13. Bạn có thể sắp xếp các biểu tượng trên màn hình theo kích thước. Đúng hay sai?
          a. Đúng
          b. Sai
14. Bạn có thể sắp xếp các biểu tượng trên màn hình theo vị trí mạng. Đúng hay sai?
          a. Đúng
          b. Sai
15. Phần mở rộng của tệp tin WordPad là gì?
          a. .DOT
          b. .DOC
          c. .BAK
          d. .TMP
16. Để tạo một thư mục mới bạn nhấp chuột phải và thư mục đã có và chọn lệnh  Newfolder từ thực đơn thả xuống vừa xuất hiện. Đúng hay sai?
          a. Đúng
          b. Sai
17. Phím tắt để sao chép một thư mục trong ClipBoard là gì?
          a. Ctrl + C
          b. Ctrl + X
          c. Ctrl + V
          d. Ctrl + Z
18. Đâu là định nghĩa đúng nhất về một trang web?
          a. Là trang văn bản thông thường
          b. Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở trong đó
          c. Là trang siêu văn bản phối hợp giữa trang văn bản thông thường với hình ảnh, video và các liên kết siêu văn bản khác.
          d. Là trang văn bản chứa văn bản và hình ảnh
19. Chương trình được sử dụng để xem cá trang Web được gọi là gì?
          a. Trình duyệt Web
          b. Bộ duyệt Web
          c. Chương trình xem Web
          d. Phần mềm xem Web
20. Để xem 1 trang web, bạn gõ địa chỉ của trang đó vào đâu?
          a. Thanh địa chỉ của trình duyệt
          b. Thanh trạng thái của trình duyệt
          c. Thanh công cụ chuẩn của trình duyệt
          d. Thanh liên kết của trình duyệt
21. Nút Back ở trên thanh công cụ của trình duyệt có tác dụng gì?
          a. Quay trở lại trang Web trước đó
          b. Quay trở lại cửa sổ trước đó
          c. Quay trở lại màn hình trước đó
          d. Đi đến trang Web tiếp theo
22. Bạn nhấp nút nào trên thanh công cụ để làm tươi 1 trang Web
          a. Home
          b. Refresh
          c. Next
          d. Back
23. Theo mặc định phần mềm word sẽ lưu tài liệu của bạn với phần mở rộng là .DOC.  Đúng hay sai?
          a. Đúng
          b. Sai
24. Bạn không thể ẩn thanh công cụ chuẩn. Đúng hay sai?
          a. Đúng
          b. Sai
25. Biểu tượng Undo nằm trên thanh công cụ định dạng đúng hay sai?
          a. Đúng
          b. Sai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét