Giới thiệu về ứng dụng Android

Cùng tìm hiểu về ứng dụng Android ...


1. Android là gì?

- Android là hệ điều hành dựa trên Linux với một giao diện lập trình Java. Nó cung cấp các công cụ như : trình biên dịch, trình gỡ lỗi, và trình giả lập thiết bị ảo v.v... Android được tạo ra bởi liên minh Open Handset Alliance và được dẫn dắt bởi Google.- Android sử dụng một máy ảo Java đặc biệt có tên là Dalvik. Dalvik sử dụng bytecode đặc biệt nên bạn không thể chạy một chương trình Java bình thường trên Android, nhưng bạn có thể sử dụng Android compiler để tạo ra các byte-code đặc biệt này.

- Ngoài ra, Android còn hỗ trợ đồ họa 2-D và 3-D bằng cách sử dụng thư viện đồ họa OpenLG và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu bằng cơ sở dữ liệu SQLLite.

- Để phát triển ứng dụng trên môi trường Eclipse Google cung cấp cho các nhà phát triển công cụ Android Development Tools (viết tắt là ADT).

2. Bạn cần những gì để phát triển ứng dụng trên Android?

- JDK : phiên bản 5,6 hoặc lớn hơn.

- Eclipse : có thể chọn phiên bản Helios hoặc Galileo đều được ( bạn có thể sử dụng bản Eclipse IDE for Java Developers).

- Android SDK : tải file .exe về và tiến hành cài đặt bình thường, hiện tại bản mới nhất hiện giờ là bản r15. Hoặc nếu bạn tải bản .zip thì bạn nên extract vào đường dẫn này : C:\Program Files\android-sdk-windows

- Android Development Tools (ADT) : đây là một plugin dành cho Eclipse, sau khi bạn mở Eclipse thì sẽ tiến hành cài đặt ADT này bằng cách chọn Help->Install New Software...Gõ URL này vào Work with : https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ nhấn Enter đợi 1 chút sẽ thấy hiện ADT bạn check vào và nhấn Next cài đặt.

3. Thiết lập môi trường cho Eclipse:
- Trong Eclipse bạn chọn Windows -> Preferences và chọn đến thư mục android-sdk-windows mà bạn đã cài đặt hoặc extract như hình sau :


.

- Sau đó nhấn OK là xong.
- Tiếp đến bạn chon Window -> Android SDK and AVD Manager như hình sau:- Bạn chọn các API cần thiết để phát triển ứng dụng, ví dụ: bạn muốn phát triển ứng dụng trên Android 2.2 thì bạn có thể chọn API 8 hoặc một phiên bản lớn hơn, hoặc bạn sẽ chọn tất cả nếu bạn có thời gian đợi download và tốc độ mạng phải hơi mạnh một chút  . Nhấn Install selected -> Accept All -> Install- Restart lại Eclipse là xong.
- Ngoài ra bạn muốn thiết lập bộ mã UTF-8 thì bạn cũng có thể làm như sau :
Window->Preferences->General->Workspace->Other->UTF-8->OK

4. Tạo thiết bị giả lập (Android Virtual Devices) :

- Chọn Window -> Android SDK and AVD Manager- Chọn New- Create AVD- Và nếu bạn nhấn Start thì sẽ khởi động thiết bị này, khi đó bạn sử dụng như một thiết bị bình thường.- Như vậy là bạn đã tìm hiểu về Android, và cách thiết lập môi trường phát triển như thế nào. Và khi đã thiết lập môi trường phát triển ngon lành thì bạn đã có thể viết những chương trình đầu tiên của mình được rồi . ^_^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét